Centrum szkoleniowe

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez firmę Telco VNT oferujemy Państwu usługi naszego centrum szkoleniowego w zakresie technik telekomunikacyjnych.

Wykaz szkoleń wraz z ich tematyką:

SIECI ŚWIATŁOWODOWE

A/ Wstęp do optyki światłowodów

 • Zasada transmisji światła przez światłowód
 • Typy światłowodów
 • Konstrukcja światłowodów
 • Straty w światłowodach
 • Sposoby łączenia światłowodów (spawanie/łączniki mechaniczne)
 • Pasywne elementy optyczne
 • Rodzaje złączy światłowodowych
 • Czyszczenie i konserwacja złączy światłowodowych
 • Aktywne elementy optyczne
 • Typy sieci światłowodowych pod względem topologii sieci
 • Mierzenie i parametry tras światłowodowych
 • Przegląd metod pomiarowych
 • Przyrządy pomiarowe i narzędzia serwisowe do instalacji i konserwacji tras światłowodowych

Prezentacje praktyczne

 • Czyszczenie złączy światłowodowych
 • Światłowodowe moduły połączeniowe (pigtaile, patchcordy, złączki, adaptery)
 • Pomiar mocy i tłumienności światłowodu
 • Stwierdzanie ugięć światłowodu

 

B/ Łączenie światłowodów metodą spawania i mechanicznie

 • Narzędzia wykorzystywane do pracy ze światłowodami
 • Podstawowy podział światłowodów
 • Zasady spawania i łamania światłowodów
 • Sposoby mechanicznego łączenia światłowodów
 • Światłowody, złączki, kasety

Prezentacje praktyczne

 • Przygotowanie kabli światłowodowych przed spawaniem
 • Przygotowanie światłowodu przed spawaniem lub łączeniem mechanicznym
 • Spawanie światłowodów i stosowanie spawów ochronnych
 • Prawidłowe układanie światłowodów do kaset i ochrona spawów
 • Sposoby mechanicznego łączenia końców światłowodów

 

C/ Pomiary na trasach światłowodowych i ich ocena

 • Podstawowe parametry światłowodów i ich zastosowanie w komunikacji optycznej
 • Trasa światłowodowa i jej elementy
 • Zasady pomiaru i obliczenia tłumienności wtrąceniowej (IL) oraz tłumienności odbiciowej (RL) trasy światłowodowe
 • Pomiary tras światłowodowych przy wykorzystaniu metody bezpośredniej i reflektometrycznej
 • Opracowanie wyników, stworzenie protokołu

Prezentacje praktyczne

 • Pomiary tras światłowodowych przy wykorzystaniu metody bezpośredniej
 • Pomiary tras światłowodowych przy wykorzystaniu metody reflektometrycznej (OTDR)
 • Opracowanie protokołu pomiarowego

 

D/ Rozdzielnice światłowodowe – montaż i konserwacja

 • Typy rozdzielnic światłowodowych
 • Zasada prawidłowego montażu
 • Narzędzia instalacyjne stosowane przy pracy
 • Instalacja i zakańczanie światłowodów w rozdzielnicach

Szkolenie praktyczne

 • Prezentacja rozdzielnic światłowodowych i ich konstrukcji
 • Przygotowanie rozdzielnicy światłowodowej
 • Instalacja elementów połączeniowych
 • Instalacja poszczególnych technologii w rozdzielnicach

 

E/ Skrzynki światłowodowe, złączki, gniazdka – montaż, konserwacja i lokalizacja awarii

 • Typy skrzynek światłowodowych i złączek
 • Zasada prawidłowego montażu
 • Narzędzia instalacyjne stosowane przy pracy
 • Instalacja i zakończenie światłowodów
 • Podstawowe przyrządy pomiarowe i serwisowe
 • Pomiary serwisowe i namierzanie awarii

Szkolenie praktyczne

 • Prezentacja skrzynek światłowodowych, złączek i gniazdek, ich konstrukcji
 • Przygotowanie skrzynki światłowodowej, złączki i gniazdka
 • Instalacja elementów połączeniowych

 

SIECI MIEDZIANE

F/ Złączki kablowe, rurki termokurczliwe, zatyczki i listwy zaciskowe

 • ypy złączy metalicznych (np. XAGA)
 • Typy złączy i listew zaciskowych (AMPSTACK, LSA PLUS, PICABOND, TELSPLICE)
 • Zatyczki (T-DUX) ?Zasada prawidłowego montażu
 • Narzędzia instalacyjne stosowane przy pracy
 • Instalacja i zakończenie przewodów
 • Podstawowe przyrządy pomiarowe i serwisowe
 • Szkolenie praktyczne

 • Montaż złączy metalicznych (np. XAGA)
 • Montaż kontaktów do złączek Telsplice, AMP Stack, Picabond
 • Montaż kontaktów do zakończenia kabli LSA Plus, VX
 • Montaż przelotek kablowych T-DUX

 

G/ Metody pomiarowe na kablach metalicznych

 • Ogólne podstawy - typy kabli metalicznych dla sieci dostępowych
 • Podstawy pomiarów lokalizacji awarii kabli metalicznych
 • Kablowe mostki oporowe
 • Reflektometr impulsowy – zasada metody reflektometrycznej, zalety i wady
 • Szukacze kabli i przewodów oraz ich wykorzystanie do wyszukiwania awarii kabli
 • Uszkodzenia płaszcza - wyszukiwanie miejsca naruszenia płaszcza izolacji kabla lub rury
 • Pomiar wtórnych parametrów sieci telekomunikacyjnych

 

F/ Szkolenia na zamówienie według potrzeb klienta